Piaac
PIAAC Onderzoek naar kennis en vaardigheden

Publicaties

PIAAC Rapport

PIAAC Rapport

PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven.
Resultaten van de Nederlandse survey 2012

PIAAC Brochure

PIAAC Brochure

PIAAC 2012: de belangrijkste resultaten.

Eerder onderzoek: Kernvaardigheden in Nederland (2012)

Eerder onderzoek: Kernvaardigheden in Nederland (2012)

Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL).

Eerder onderzoek: Laaggeletterdheid in Nederland

Eerder onderzoek: Laaggeletterdheid in Nederland

Resultaten van de Adult Literacy and Life Skills Survey (ALL).

PIAAC

Deelnemen aan de arbeidsmarkt en volwaardig participeren in het dagelijks leven vragen om voldoende kennis en vaardigheden. Ontwikkelingen zoals globalisering, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de steeds grotere rol van ict vereisen meer en andere vaardigheden van mensen.

Om het niveau van kennis en vaardigheden in kaart te brengen, neemt Nederland deel aan PIAAC (Programme for the international Assessment of Adult Compentencies): een grootschalig internationaal onderzoek dat het niveau en het gebruik van vaardigheden onder 16-65-jarigen in kaart brengt. Het onderzoek is onder leiding van de OECD uitgevoerd in 24 landen en meet het niveau van taalvaardigheid, rekenvaardigheid en probleemoplossend vermogen van volwassenen. Deze vaardigheden noemen we kernvaardigheden omdat het essentiële vaardigheden zijn voor het begrijpen, analyseren en gebruiken van informatie die we in het dagelijks leven en op het werk tegenkomen.

PIAAC geeft niet alleen inzicht in de ontwikkeling en het onderhoud van vaardigheden, maar ook in het gebruik op het werk en de economische en maatschappelijke opbrengsten ervan. Onder de titel OECD Skills Outlook 2013 zijn de resultaten van dit onderzoek op 8 oktober 2013 internationaal gepresenteerd. De Nederlandse resultaten zijn gepubliceerd in het rapport PIAAC: Kernvaardigheden voor werk en leven.